Fabrika/Depo Havalandırma ve Duman Kontrolü
CFD Analizleri

Fabrika ve Depo CFD Analizleri
Fabrika veya depo gibi çok büyük iç hacme sahip binalardaki yangınlar, konut yangınlarından çok farklıdır.

Evlerde, eğer holde veya odalardan birinde yangın çıkarsa, tüm kapı ve pencereleri kapatıp orayı terk ederiz. Genel olarak bu sayede yangın boğularak oksijen yetersizliğinden dolayı bir süre sonra kendiliğinden söner.

Büyük endüstriyel binalarda ise hacimdeki oksijen miktarının fazlalığı ve doğal olarak gerçekleşen yüksek miktardaki sızıntı nedeniyle bu işlem etkili olmayacaktır. Yangın böyle ortamlarda kendi kendine sönmez.

Yangının ilk aşamalarında duman çatı seviyesini hızlı bir şekilde doldurur. Duman 5 m/s hızla hareket edebilir. Ortalama bir insanın yürüme hızı 1-2 m/s, koşma hızı ise 7,5 m/s’dir. Çatı seviyesi dolduktan sonra duman yavaş yavaş alt seviyeleri de doldurmaya başlar. Bunların gerçekleşme hızı yanan malzemelerin yapısına ve bina geometrisine bağlıdır.

Havalandırmanın olmadığı bir durumda, 10.000 m³ hacme sahip bir bina 180 saniyeden daha kısa süre içinde tamamen dumanla dolabilir. Meydana gelen duman çoğunlukla havadan oluşur fakat bir insanı saniyeler içinde öldürebilecek miktarda zehirli maddeler içerebilir.

Duman kontrolünün amacı basittir. Binadaki yangından kaynaklanan duman ve ısının tahliye edilmesiyle, binada ve içindekilerde oluşacak zararlar minimize edilir. Böylece bina ve içindekiler korunmuş olur. Bina sakinleri duman görüşlerini kapatmadığı ve baş seviyesinin üstünde kaldığı için binayı daha kolay tahliye edebilir. İtfaiyenin de binaya girmesi ve yangın noktasını tespit ederek müdahalede bulunması kolaylaşmış olur.

Yapmış olduğumuz CFD analizler sayesinde . It gives you the confirmation of the designed smoke control system for the factory or warehouse. The simulation is time-dependent and you can see growth of the fire and smoke second by second.

 

FABRİKA VE DEPOLARIN HAVALANDIRMASI

Duman kontrolü, fabrika ve depolarda havalandırma sistemlerinden daha hayati olabilir fakat havalandırma/iklimlendirme sistemleri de bina içerisindeki insanlar ve üretilen veya depolanan ürünler için oldukça önemlidir.

Bu yapıların havalandırma veya iklimlendirme ihtiyacı üretim bölgesinde oluşan ve orada çalışan insanları rahatsız eden yüksek sıcaklıklar olabilir. Ya da bir ürün grubunu belirli bir sıcaklık ve nem değerinde muhafaza etmek gerekebilir. Sebep ne olursa olsun havalandırma sisteminin duman kontrol sistemi ve sprinkler sistemi ile uyumlu olacak şekilde çalışması gerekir. Ve havalandırma sistemi, yangın sistemlerinin çalışmasını tehlikeye sokmamalıdır.

CFD analizlerimiz sayesinde, tasarlanmış olan havalandırma veya iklimlendirme sistemlerinin yapı içerisinde istenen şartları sağlayıp sağlayamadığını, sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerdeki havanın daha homojen bir şekilde dağıtılarak çalışanlara daha konforlu bir çalışma ortamı sağlayıp sağlayamadığını görmek mümkündür. Aynı şekilde ürünlerin istenen şartlarda saklanıp saklanamadığını incelemek de mümkün olacaktır.